Wat bieden wij?

Stichting Zonnebank Breda

Wat bieden wij?> begeleiding

Stichting Zonnebank Breda 

De energievoorziening van de stad Breda kan duurzamer worden opgewekt, door op grotere schaal zonnepanelen in te zetten. Toch valt het in de praktijk niet altijd mee om  op de grote daken zonnepanelen te leggen.
Dat heeft alles te maken met financiering, fiscale aspecten, wettelijke regelingen etc. Het wordt al gauw ondoorzichtig en lastig. En dan kan de moed in de schoenen zakken en wordt een kansrijk dak een ‘laat-maar-zitten-dak’.  Dat willen we voorkomen; er liggen nog zoveel daken onbenut in Breda. Een geweldig potentieel voor groene energie!

De Bredase energiecooperaties hebben dit in de praktijk ervaren en hebben, ondersteund door de gemeente Breda, hun krachten gebundeld in de Stichting Zonnebank om dakeigenaren te ondersteunen met al het regelwerk dat nou eenmaal vooraf gaan aan het realiseren van een perfect draaiend systeem.

Doelstelling van De Zonnebank is dan ook om eigenaren van grotere daken (scholen, sportverenigingen, bedrijven, VVE’s e.d.) te helpen met alle ontwikkelwerk dat nodig is om een zonnesysteem op het dak te krijgen. De Zonnebank is een onafhankelijke Stichting en werkt zonder winstoogmerk en richt zich uitsluitend op het ontwikkelen van sluitende business cases voor dak eigenaren. Als sprake kan zijn van participatie door bewoners, heeft dat onze voorkeur.

Wat bieden wij?> Financiering

Eigen middelen

U kunt uw PV systeem financieren vanuit eigen middelen. Dit kan al snel rendabeler zijn dan het geld op de bank te laten staan. Wanneer u uw werkkapitaal echter nodig heeft voor investeringen in uw core-business kan het wellicht voordeliger zijn om te kijken naar alternatieve financieringsvormen.

VREEMD VERMOGEN

Voor de aanleg van uw zonnecentrale kunt u een financiering afsluiten bij uw bank. De rente die u betaalt is dan meestal vergelijkbaar met de rente voor de rest van uw financieringen. Misschien zijn er echter mogelijkheden om – samen met een energiecoöperatie – goedkoper aan vreemd vermogen te komen. Omdat er financiers zijn die de aanleg van duurzame energiesystemen dusdanig interessant vinden dat ze lagere rentepercentages hanteren dan uw reguliere bank.

 

SUBSIDIES

Natuurlijk kijkt u ook naar subsidiemogelijkheden. Maar is het voor u het beste om gebruik te maken van een SDE+ subsidie, of is het wellicht interessanter om samen met een energiecoöperatie de energie met gegarandeerde belastingvoordelen te verkopen aan bewoners in de buurt?

crowdfunding

Bij enkele projecten hebben we goede ervaringen met crowdfunding. Naast dat dit een nieuwe manier is om aan de financiële middelen te komen voor uw project, kan crowdfunding zorgen voor een betrokkenheid van uw omgeving. Op die manier deelt uw organisatie het succes van een zonnesysteem met vele medestanders. Wij kunnen u helpen om de juiste partner te vinden die uw project bij de juiste doelgroep onder de aandacht brengt.

VOLLEDIGE UITBESTEDING

Tenslotte zijn er mogelijkheden om uw dak of terrein (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan een partij die de volledige ontwikkeling en exploitatie voor haar rekening neemt. Indien u interesse hiervoor heeft, kunnen wij u in contact brengen met dit soort aanbieders.

Wat bieden wij?>Onze werkwijze

Hoe werk het en wat zijn de kosten?

Hoe werkt het?

U kunt de Zonnebank vragen om een korte opname van uw situatie. Daarbij bekijken we wat de technische, financiële en organisatorische (on)mogelijkheden zijn. Als er een positief verhaal in zit, stellen we een plan op in overleg met u en voeren dat plan stap voor stap uit t/m het moment dat uw dak een zonnedak is geworden en stroom levert.

Wat Kost het?

Stichting Zonnebank werkt met specialisten die per project worden ingehuurd. En maakt gebruik van al ontwikkeld materiaal in eerdere Bredase projecten. De kosten die Stichting Zonnebank maakt worden doorberekend aan het te ontwikkelen project. Dat kan op twee manieren:

  • De eerste optie is dat u betaalt op basis van een gespecificeerde offerte die wordt opgesteld met de gegevens uit de korte opnamen. Vooraf is door Stichting Zonnebank aangegeven of een kansrijke businessclass in uw geval mogelijk is!
  • De tweede optie is dat Stichting Zonnebank op basis van no cure no pay aan de gang gaat. Ook dan wordt besproken of een project naar onze opvatting kansrijk is en wordt aangegeven welke medewerking van u verwacht wordt in het traject. De kosten die Stichting Zonnebank maakt worden meegefinancierd in de realisatie van het project en op moment van ingebruikname van de installatie aan Stichting Zonnebank betaald.

De organisatie voert de volgende taken uit: 

Projectontwikkeling

Interesseren van eigenaren van grote daken en terreinen om een PV installatie te realiseren;

  • adviseren van initiatiefnemers over de (on)mogelijkheden van een PV systeem;
  • begeleiden in alle fases van projectontwikkeling (technische specificaties, juridische
  • constructie, financiering, offerte-aanvragen, communicatie).

Financiering

treedt in overleg met grotere financiers om projecten te financieren;

  • ontwikkelt met lokale partners een ‘lokaal zonnefonds’, van waaruit particulieren en bedrijven kunnen deelnemen in de projecten;
  • ontwikkelt (nieuwe) arrangementen voor realisatie.

Communictie en Netwerkvorming

realiseert een netwerk met (lokale) stakeholders (installateurs, eigenaren uitvoerde projecten, financiers etc.);

  • communiceert naar specifieke doelgroepen over haar activiteiten;
  • monitort de resultaten en brengt die naar buiten;
  • draagt zorg voor actuele kennis, met name op financieel en wettelijk gebied.
loading
×